استخر پرورش ماهي و اردك

در بالاجاده يك استخر پرورش ماهي و اردك وجود دارد كه يكي دو سال قبل فعاليت ان شروع شده است . اين استخر كه متعلق به غلام علي شهرياري فرزند عبداله است واقع در زمين بالده به ابعاد 70×60 متر به ارتفاع 5/1 تا 2 متر مي باشد. استخر در حدود 400 متري غرب منبع آب قرار دارد و آب آن از چشمه تأمين مي شود كه به چشمه بادوي قديم معروف است.

 

برگرفته از کتاب سورم سرا