آشنایی با طائفه های یانه سری

يكي از طوايف مهم ديگر، طايفه ي « يانه سري» است. اصليت اين گروه همان گونه كه از نامش پيداست، از يانه سر هزارجريب مي باشد.به روايتي هم از خانواده هاي قديم منطقه ي سوادكوه هستندكه در زمان هاي پيشتر به هزارجريب مهاجرت كرده اند. آنچه پيداست اينان در اوايل دوره قاجار، در اين منطقه مسكن داشتند و نياي بزرگ اينان- صادق سلطان- سركرده ي كردكوي ( = كردمحله) در زمان پادشاهي آقا محمد خان قاجار ب.د. برخي از فرزندان و نوادگان او كه از سركردگان نظامي و سياسي منطقه هزارجريب، كركوي و استرآباد ( = گرگان كنوني) بوده از جمله ي اينان مهد خان، محمد خان، محمد رحيم خان، لطفعلي خان سرتيب كه در عصر ناصرالدين شاه فرماندهي قشون هزارجريب بر عهده ي او بود، و فرزندش محمد باقرخان سرداررفيع كه در دوران مشروطه از سوي دولت مركزي دوبار به حكومت استرآباد و يكبار به حكومت شاهرود رسيد.

در ميان آنان، دو شاعر ديده شده ، يكي ميرزا كاظم خان فرزند مهدي خان كه علاوه بر شاعري از بزرگترين و مهم ترين تعزيه خوانان دربار ناصرالدين  شاه قاجار بود و به سبب صداي دلنشين از سوي ناصرالدين شاه لقب طوطي خان گرفت.شرح حال او در فصل « اهل قلم » آمده است. شاعر ديگر اين طايفه، سيف الله خان شهرياري است كه فرزند حبيب اله خان سرهنگ و نوه ي لطفعلي خان سرتيب مي باشد.

 علاوه بر اينان چندين خانواده ديگر به نام رايجي نيز از مهاجرين يانه سر مي باشند.

 

برگرفته از کتاب سورم سرا

 

کانال تلگرامی سامانه اطلاع رسانی روستای بالاجاده:  @balajadeh